هر چه بیشتر با پزشک خود بمانید، ‘احتمال مرگ کمتر می‌شود’

محققان می‌گویند هر چه بیشتر با پزشک خود بمانید احتمال مرگ کمتر می‌شود و در کشورها، فرهنگ‌ها و نظام‌های درمانی مختلف، ادامه درمان با یک پزشک -چه عمومی چه متخصص- احتمال مرگ زودرس را کاهش می‌دهد.