‘گروه ویژه اقدام مالی’ باز هم ایران را از ‘فهرست سیاه’ کنار نگه داشت

نهاد اف‌‌ای‌تی‌اف که برای پیش‌گیری از پول‌شویی و ممانعت از حمایت مالی ‘گروه‌های تروریستی’ تشکیل شده، در گزارش تازه خود اعلام کرده که تا ماه اکتبر، ایران را از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد.