‘استفاده مدیران شرکت‌های ایرانی از گذرنامه‌های فروشی برای دورزدن تحریم‌ها’

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشته است که در سال‌های گذشته مدیران شرکت‌های ایرانی از گذرنامه‌های فروشی کشور قمر (کومور) استفاده کرده‌اند تا تحریم‌های ایران را دور بزنند. هم‌چنین برخی کشورهای اروپایی درباره استفاده از این گذرنامه‌ها نگرانی‌های امنیتی پیدا کرده‌اند.