جام جهانی فوتبال؛ این سه زن و خشمی که برانگیخته‌اند

ام جهانی فوتبال در روسیه با پدیده‌های شگفت و بی‌سابقه‌ای همراه است. از جمله بی‌سابقه‌ها گزارشگری سه زن از این بازی‌ها برای تلویزیون‌های بریتانیا، آلمان و سوئد است. این حضور بحث و واکنش‌های داغی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.