مذاکرات مخالفان سوری با روسیه درباره واگذاری درعا

بنابر گزارش‌ها، مخالفان سوری مذاکراتی را با روسیه آغاز کرده‌اند که ممکن است در نتیجه آن، کنترل استان جنوبی درعا که هم اکنون در دست شورشیان است، مجددا به دست دولت سوریه بیفتد.