هفت‌شنبه: ریتم خلاصی از کنکور

در برنامه این هفته هفت‌شنبۀ علی همدانی علاوه بر شنیدن ترانه‌های تازۀ هفته، پایان فصل امتحانات و کنکور را هم جشن می‌گیریم و یادی هم می‌کنیم از یک ترانۀ جاودانه از گوگوش. ‏