ایران برای تقویت روابط با کشورهای اتحادیه اروپا از جمله سوئیس و اتریش اهمیت فراوانی قائل است/ استفاده از ظرفیت های گسترده همکاری برای تقویت روابط با برن و وین از جمله اهداف این سفر است/ بقای برجام به نفع منطقه و جهان است و همه کشورها یکصدا آمریکا را محکوم می کنند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران برای تقویت روابط با کشورهای اتحادیه اروپا از جمله سوئیس و اتریش اهمیت فراوانی قائل است، اظهارداشت: استفاده از ظرفیت های گسترده همکاری برای تقویت روابط با برن و وین از جمله اهداف سفر رسمی به این دو کشور است.