‘خانه وحشت’: چرا اعضای یک خانواده در هند از سقف آویزان شدند؟

جسد یازده عضو یک خانواده در روزهای اخیر در دهلی نو، پایتخت هند کشف شده که جسد ده نفر از آنها از سقف آویزان بوده است. مرگ اعضای این خانواده توجه مردم هند را جلب کرده و سئوال‌های زیادی در باره این پرونده هنوز بی‌پاسخ باقی مانده است.