بانک مرکزی ایران: نرخ توافقی ارز سقف ندارد

به گفته مهدی کسرائی پور، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ایران، برای نرخ توافقی ارز در “بازار ثانویه” سقفی تعیین نشده است. پیشتر عده‌ای از فعالان بازار ارز گفته بودند که ممکن است دولت با تعیین کف و سقف قیمت برای بازار ثانویه هم قیمت ارز را دستوری تعیین کند.