آمریکا قادر به بازگرداندن ده‌ها کودک مهاجر به والدینشان نیست

بازداشت، اخراج از کشور بدون فرزندان، سابقه کیفری و بیماری دلایلی است که دولت آمریکا برای رعایت نکردن حکم دادگاه مبنی بر بازگرداندن کودکان مهاجری ارائه کرده که به زور و در پی عبور غیرقانونی از مرز آمریکا از والدینشان جدا شده بودند.