انوش دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شد

فدراسیون فوتبال افغانستان انوش دستگیر را به عنوان سر مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان انتخاب کرده است. او مقیم هلند و قبل از این به عنوان سرمربی تیم جوانان “نایمخن” هلند بود. او در سال ۲۰۱۶ به عنوان دستیار تیم ملی فوتبال افغانستان کار کرده است.