برخورد تانکر سوخت و اتوبوس مسافربری در سنندج ‘شماری کشته به جا گذاشت’

گزارش ها از ایران حاکی است که نیمه شب سه شنبه یک تانکر حامل قیر در شهر سنندج به یک اتوبوس مسافربری برخورد کرده و شماری کشته به جا گذاشته است.