سازمان ملل متحد خشونت‌های سودان جنوبی به ‘جنایت جنگی’ نزدیک است

سازمان ملل متحد در گزارشی تازه جزییات تکان دهنده‌ای از فجایعی را توصیف کرده است که در جنگ داخلی به دست سربازان دولت سودان جنوبی رخ داده است.