صداوسیما: مقام قضایی خواسته بود اعتراف دختران رقصنده حتما پخش شود

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به انتقادهای گسترده از پخش اعتراف دخترانی که ویدئوی رقص خود را اینستاگرام منتشر می‌کردند، واکنش نشان داده و این اقدام را حاصل “خواسته مردم”، “وظیفه رسانه” و “درخواست مقام قضایی” عنوان کرده است.