لغو برنامه‌های هنری در ایران در همدلی با درد معیشت مردم

خانه سینما اعلام کرده که بیستمین دوره جشن خانه سینما بدون برگزاری مراسم ویژه و فقط با داوری فیلم ها برگزار خواهد شد