اعترافات تلویزیونی با ریتم ‘شش و هشت’

فیلمی هفته گذشته از اعتراف‌های چند ستاره اینستاگرامی در تلویزیون ایران پخش شد. هدف از انتشار فیلمی که به ظاهر نه به حوزه سیاست و قدرت مربوط است، و نه جرم و جنایتی است که جامعه را دچار بحران کند، نه کالبدشکافی تبه‌کاران و سارقان است و نه حتی به کنش‌های مدنی جنبش‌های اجتماعی مربوط است، چرا راه به رسانه ملی باز کرده است؟