دیوان عالی آلمان فیسبوک دختری را پس از مرگ به والدینش داد

دیوان عالی آلمان حق استفاده از حساب فیسبوک دختری را پس از مرگ او به پدر و مادرش داد. این حکم مربط به پرونده دختری ۱۵ ساله است که در سال ۲۰۱۲ میلادی بر اثر تصادف با قطار کشته شده است.