عباس امیر انتظام درگذشت

عباس امیرانتظام، از اعضای جبهه ملی ایران، معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت موقت ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ در این کشور که سال‌ها به اتهام جاسوسی در زندان بود، در سن هشتاد و شش سالگی درگذشته است. از او به عنوان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی نام برده می‌شد.