نمایندگان کره‌شمالی در یک جلسه مذاکره با آمریکا حاضر نشدند

نمایندگان دولت کره‌شمالی در جلسه‌ای که قرار بود طی آن با نمایندگان آمریکا بر سر انتقال بقایای سربازان کشته شده در جنگ کره مذاکره کنند حاضر نشدند. بازگرداندن بقایای سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ کره یکی از محورهای گفتگوهای یک روزه میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور بود.