نیروهای ارتش سوریه کنترل درعا را در اختیار گرفتند

نیروهای ارتش سوریه روز پنجشنبه کنترل شهر درعا را در اختیار گرفتند و در منطقه‌ای که سال‌ها تحت کنترل مخالفان مسلح بود، پرچمشان را برافراشتند. اهمیت درعا در این بود که اعتراضات به بشار اسد از این شهر آغاز شد.