اتحادیه اروپا بزرگترین توافق تجارت آزاد را با ژاپن امضا کرد

اتحادیه اروپا و ژاپن یکی از بزرگترین توافقنامه‌های تجارت آزاد را امضا کرده‌اند که تقریبا یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان و ۶۰۰ میلیون نفررا در بر می‌گیرد. این توافق در تقابل با اقدامات دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است که به تازگی تعرفه‌های وارداتی گسترده‌ای را معرفی کرده است.