کاشت چمن در تهران ممنوع شد

شهرداری تهران کاشت چمن در این شهر را به دلیل کم‌آبی ممنوع کرده است. همچنین به دنبال مطرح شدن انتقادهایی از وضعیت آبیاری فضای سبز تهران، ساعت آبیاری در تهران تغییر کرده است.