توطئه آخر آمریکا، تلاش برای خسته کردن ملت ایران است/ سیاست خارجی بعد از امنیت ملی مهم‌ترین مسأله هر کشوری است/ قادر نیستید ملت ایران را علیه امنیت و منافع ایران تحریک کنید/ بدانید؛ ملت ایران آقاست و هرگز نوکر کسی نخواهد شد/ آمریکایی ها باید خوب بفهمند که صلح با ایران مادر صلح ها، و جنگ با ایران مادر جنگ هاست/ تهدید، ما را منسجمتر می کند؛ حتما آمریکا را شکست می دهیم/ بهترین روابط را با همسایگان خواهانیم/ در شرایط جدید بدنبال اصلاح روابط عربستان، امارات و بحرین با ایران هستیم/ آمریکای منزوی نباید جان بگیرد/ دو راه داریم؛ تسلیم یا مقاومت/امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ایران ندارد/ تنگه های زیادی داریم؛ تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست/ آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکن، پشیمان کننده است/ تجلیل رئیس جمهور از نقش سپاه در پاسداری از ایران

رئیس جمهور با بیان اینکه ما اهل تجاوز و تدافع نیستیم و به دنبال بازدارندگی هستیم، تاکید کرد: توان ایران اسلامی، توان بازدارندگی است، ما با هیچ کس دعوا و جنگ نداریم اما دشمنان باید خوب بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگ‌ها و صلح با ایران مادر صلح‌ها است. ما هیچ‌وقت از تهدید نترسیده و در برابر تهدید، تهدید خواهیم کرد.