احکام اعدام شش عضو دیگر فرقه آئوم شینریکو در ژاپن اجرا شد

وزیر دادگستری ژاپن اعلام کرد که احکام شش عضو دیگر فرقه آئوم شینریکو که در ارتباط با حمله شیمیایی مرگبار به ایستگاه مترو توکیو و جرایم دیگر به اعدام محکوم شده بودند به اجرا گذاشته شده است. چند هفته پیش هم احکام اعدام هفت عضو این گروه پس از بیش از بیست سال اجرا شد.