احتمال تخلف در پیش‌فروش مزدا ۳ در وزارت تجارت ایران بررسی می‌شود

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و تجارت در ایران، دستور داده است که ابهامات و فساد احتمالی در پیش‌فروش اینترنتی خودروی مزدا ۳ بررسی شود.