اژه‌ای: سلطان سکه از بانک مرکزی دستور می‌گرفته

غلامحسین محسنی اژه‌ای گزارشی از پرونده‌های اقتصادی داده و با اعلام بازداشت ۱۸ نفر در زمینه تخلفات ارزی و واردات موبایل و خودرو، گفته فرد مشهور به سلطان سکه، که جزو بازداشتی‌ها است، از بانک مرکزی “دستور” می‌گرفته است.