بانک مرکزی ایران قیمت رسمی دلار را افزایش داد

همزمان با اولین هفته از شروع به کار عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران، این بانک قیمت رسمی فروش دلار آمریکا را افزایش داده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی از امروز قیمت رسمی دلار ۴هزار و ۴۰۳ تومان خواهد بود که بیش از ۲۰۰ تومان افزایش نسبت به زمان شروع این طرح نشان می دهد.