تهران و واشنگتن سرگرم رجزخوانی، ایرانی‌ها نگران از جنگی دیگر

برای کشوری که هشت سال جنگ را تحمل کرده، فکر درباره یک جنگ دیگر کار ساده‌ای نیست به خصوص وقتی رهبران از الفاظ تند و تهدیدآمیز استفاده می‌کنند