دفاع از حقوق پناهجویان در سوئد که قوانین پناهندگی را سخت‌تر کرده

هفته پیش، ویدیویی از یک زن سوئدی که داخل هواپیما در فرودگاه گوتنبرگ موفق شد از اخراج یک پناهجوی افغان جلوگیری کند بسیار پربیننده شد و ستایش و تقدیر نصیبش کرد.