دو کودک بین کشته‌شدگان آتش‌سوزی بزرگ کالیفرنیا

در آتش‌سوزی بزرگ در ایالت کالیفرنیای آمریکا، تا کنون دست‌کم پنج نفر کشته شده‌اند. چند ده هزار نفر از ساکنان نقاط شمالی این ایالت ناچار شده‌اند خانه و کاشانه‌شان را ترک کنند تا به تیغ این آتش‌سوزی گرفتار نشوند.