سازمانهای مدافع حقوق بشر: مقامات تاجیک به کودک بیمار اجازه خروج بدهند

دو سازمان مدافع حقوق بشر از مقام‌های تاجیکستان خواسته‌اند که به ممنوعیت سفر یک کودک گرفتار سرطان فوراً پایان دهند تا او بتواند برای درمان به خارج از کشور سفر کند.