محمدحسین کروبی به نقل از ‘یک منبع موثق’ از تصمیمات جدید در مورد حصر خبر داد

محمدحسین کروبی، فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ گفت “یک منبع موثق” به او خبر داده که “رفع حصر در شورای‌عالی امنیت ملی تصویب شده است”. وی همچنین از احتمال رفع “محدودیت‌های آقای خاتمی” خبر داده است.