هشدار روحانیان افغانستان: نام‌های فاسدان را در منبر افشا می‌کنیم

روحانیان افغانستان می‌گویند اکثر ادارات دولتی افغانستان فاسد است و فساد، جنگ را در این کشور تشدید می‌کند. دادستان کل افغانستان از عالمان دین(روحانیان) این کشور می‌خواهد برای مبارزه با فساد با دولت همکاری کنند. نشستی به همین هدف امروز در کابل راه اندازی شد.