وکیل اسفندیار رحیم‌مشایی به پرونده او ‘دسترسی ندارد’

وکیل اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون سابق محمود احمدی‌نژاد گفته است که هنوز موفق به دیدار با موکلش نشده و ‘هیچ امکانی’ برای مطالعه پرونده و دسترسی به آن نداشته است. آقای رحیم‌مشایی که به تبلیغ علیه نظام متهم شده از اسفند پارسال در زندان به سر می‌برد.