یک سال آب آشامیدنی تهران، برای تولید یک سال هندوانه صادراتی در ایران

با اینکه ۸۰ درصد هندوانه جهان را چین تامین می‌کند اما ایران با ۴درصد، سومین صادرکننده هندوانه به شمار می‌رود.