اشرف‌غنی نامزد زن رد شده برای دادگاه عالی را دوباره معرفی کرد

انیسه رسولی، که سه سال پیش برای نخستین بار در افغانستان به عنوان نامزد عضویت در دادگاه عالی این کشور معرفی شده و از پارلمان رای نیاورده بود، دوباره از سوی رئیس جمهوری به مجلس معرفی شده است.