توفان در ژاپن برق ۱۵۰ هزار خانه را قطع کرد

توفان شدید در مرکز و غرب ژاپن به زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر و قطع برق ده‌ها هزار خانه منجر شده است. مقامات هواشناسی ژاپن می‌گویند که جونگداری اکنون به یک توفان استوایی کاهش پیدا کرده اما هشدار داده‌اند که باران‌های شدید ممکن است به رانش زمین منجر شود.