خرج زندگی؛ ایرانیان در سال ۱۳۹۶ فقیرتر شدند

بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد ایرانیان در سال ۱۳۹۶، بیش از دو درصد از سال قبلش فقیرتر شده‌اند. بر اساس آمارهای تازه بانک مرکزی سطح رفاه ایرانیان در سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۱۷ درصد پایین‌تر از سال ۱۳۸۶ بوده است.