شهرام جزایری هنگام خروج از ایران بازداشت شد

دادگستری استان آذربایجان غربی خبر داده که شهرام جزایری، بازرگان و سرمایه‌گذار ایرانی هنگام خروج غیرقانونی از ایران شناسایی و بازداشت شده است. به گفته دادگستری آذربایجان غربی او به علت بدهی مالیاتی ممنوع الخروج بوده است.