نیویورک‌تایمز: آمریکا خواستار خروج نیروهای افغانستان از مناطق دور دست شده

گزارش‌هایی منتشر شده که دولت دونالد ترامپ از نیروهای امنیتی افغانستان خواسته تا از مناطق کم جمعیت و دور دست بیرون شوند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید این طرح از دولت افغانستان است و برداشتن پاسگاه‌های امنیتی از “مناطق غیرضروری” در حال اجر است.