کاهش اعتقاد به ‘حجاب شرعی’ و کاهش اعتقاد به لزوم برخورد با ‘بدحجابی’ در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی با بررسی نظرسنجی‌های نهادهای مختلف نزدیک به حکومت، نتیجه‌گیری کرده که شمار افراد معتقد به ‘حجاب شرعی در چهار دهه پس از انقلاب کاهش پیدا کرده است.