انتخابات افغانستان: زنان رای می‌دهند اما انتخاب نمی‌شوند

برای شرکت در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان که قرار است به تاریخ ۲۸ میزان/مهر برگزار شود تاکنون نزدیک به ۹ میلیون نفر ثبت نام کردند که بیش از سه میلیون آن زنان هستند. رای‌های آنان بر انتخاب مقام‌ها اثرگذار بوده اما بر زندگی خودشان نه چندان.