بحران ارز در ایران؛ چرا این طور شد و راه چاره چیست؟

چرا وضعیت بازار ارز در ایران به این روز افتاده است؟ راه چاره دولت برای نوسان شدید نرخ ارز چیست؟ آیا این برنامه راهگشا خواهد بود؟ علی دادپی، استاد دانشگاه سنت ادواردز تگزاس، در آمریکا در گفت‌وگو با برنامه شصت دقیقه بی‌‍بی‌سی فارسی به این سوالات پاسخ داده است.