وقتی مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان تکذیب شد

در بهمن ۱۳۹۱، علی اکبر ولایتی در شرایطی اعلام کرد آیت الله خامنه ای “هیچ مجوزی” برای مذاکره محرمانه ایران و آمریکا نداده که با مجوز رهبر، دور اول این مذاکرات صورت گرفته و تا دور دوم هم چند هفته پیشتر باقی نمانده بود.