آیا خوشبینی ترامپ به مذاکره با ایران واقع‌‌بینانه است؟

در حالیکه فرمانده سپاه پاسداران ایران به پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره وکنشی تند نشان داده و آنرا مردود دانسته، رییس جمهوری آمریکا در اظهاراتی تازه گفته حس می کند مذاکره با ایران قریب الوقوع است.