احمدی‌نژاد از ترامپ خواست فهرست ‘آقازاده‌ها’ در آمریکا را منتشر کند

محمود احمدی نژاد از دونالد ترامپ خواسته است که فهرستی از بستگان مقام‌های ایرانی ساکن در آمریکا منتشر و حساب‌های بانکی مرتبط با آنها را افشا کند. او خواسته وابستگان حکومت ایران که گرین کارت دارند معرفی شوند.