حزب حاکم زیمبابوه دو سوم کرسی‌های پارلمان را به دست آورد

نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی در زیمبابوه حاکی از آن است که حزب حاکم زانو پی‌اف توانسته است دو سوم کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. با این نتیجه، این حزب قادر به تغییر قانون اساسی خواهد بود. هنوز نتیجه شمارش آراء برای انتخاب رئیس جمهوری اعلام نشده است.