دیوان لاهه: آیا آمریکا رای احتمالی دادگاه به نفع ایران را می پذیرد؟

روز ۲۵ تیر ماه امسال دولت ایران برای چهارمین بار بعد از انقلاب در دیوان بین المللی دادگستری لاهه علیه ایالات متحده طرح دعوی کرد. موضوع اختلاف در دعوای فعلی عمدتا تصمیم دولت ایالات متحده به اعمال مجدد تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران بود که بر اساس توافق سال ۱۳۹۴ موسوم به برجام تعلیق یا متوقف شده بودند.