صدها نفر در دانمارک علیه ممنوعیت برقع تظاهرات کردند

قانون ممنوعیت برقع و نقاب اسلامی در دانمارک که دو ماه پیش از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود، از امروز اجرایی شد. صدها نفر در کپنهاگ، پایتخت دانمارک در اعتراض به این ممنوعیت دست به تظاهرات زده‌اند.