مهاجر کرد ایرانی برنده ‘نوبل ریاضی’ شد

یکی از ریاضی‌دانان دانشگاه کمبریج، به نام کوچر بیرکار برنده مدال فیلدز شده که از آن به عنوان جایزه نوبل ریاضی یاد می‌شود. آقای بیرکار در مریوان به دنیا آمده و طی دوران تحصیل در دانشگاه تهران، به بریتانیا سفر کرد و درخواست پناهندگی سیاسی داد.